Wat doet VAYO

Naast de dagdagelijkse werking vraagt ondernemen ook uitzoomen en richting creëren voor de toekomst. Concreet betekent dat; even vertragen en vanuit een helikopter view jouw bedrijf onder de loep nemen vanuit verschillende perspectieven zoals trends, samenwerkingsverbanden, leiderschap, organische en of geleide groei door overname of fusie. 

Vayo, kan jouw sparring partner zijn in jouw verhaal op vlak van:

1. STRATEGIE: Blik op de toekomst

Elke bedrijf ondergaat verschillende groeifases. Elke groeifase brengt daarbij specifieke veranderingen met zich mee, inspelen op deze groei-uitdagingen zorgt ervoor dat jouw bedrijf vanuit een gezonde flow deze groei kan dragen en duurzaam kan transformeren richting toekomst. Duidelijke strategische keuzes, een concreet actieplan, duidelijke doelen en een goede opvolging zijn daarbij cruciaal.  


Wil je proactief handelen en jouw strategische keuzes vorm geven dan kunnen wij, Vayo jou daarin begeleiden. We beschikken over een pool van experten en een eigen ontwikkelde tool, die op een holistische manier jouw bedrijf onder de loep neemt.

2. M&A : 4 domeinen
 1. Waardebepaling en voorbereiding van het M&A proces
 2. Bedrijfsovername en fusies
 3. Post deal integratie
 4. Overdracht in een familiale onderneming
1. Waardebepaling en voorbereiding van het M&A proces

 • Wil je je onderneming verkopen?
 • Wil je een onderneming  overnemen?
 • Wil je een fusie aangaan met een andere onderneming?
 • Wil je je onderneming overdragen aan de volgende generatie?
 • Is er een strategische fit met het bedrijf waaraan ik wil verkopen/kopen?
 • Welke strategische doelen wil ik realiseren door een onderneming over te nemen?

Telkens kom je uit op de vraag:" Wat is de waarde ervan?"

"Wat de gek er voor geeft", is een waarheid als een koe, maar dit helpt je niet verder.

Vayo geeft jou volledig inzicht in de waarde van uw bedrijf gebaseerd op onderbouwde assumpties en waarderingsmethodes. In een gesprek geven we jou tevens inzicht in de waarde bepalende drivers en bespreken hoe een je verkoop/koop best voorbereidt. Wees je er ook van bewust een verkoop/overname vergt aanzienlijke tijd en voorbereiding. Zo vermijd je verrassingen tijdens het M&A proces.


2. Bedrijfsovername en fusies3. Post deal integratie

Veel overnames (45 à 50%) brengen niet de gewenste ROI op, die aanvankelijk werd vooropgesteld.    

Belangrijkste oorzaken zijn:    

 •  Eigenheid van de overgenomen onderneming wordt niet gerespecteerd
 •  Culturele verschillen 
 •  Processen & systemen die niet op elkaar afgestemd zijn

Integratie :

 • Start op de dag van de ondertekening van de verkoop - koopovereenkomst via communicatie.    
 • Vergt visie en een duidelijk actieplan op de hieronder genoemde domeinen.    

Vergeet niet de overgenomen onderneming hierin actief te laten participeren.    

Vayo kan je in dit proces actief begeleiden zodat de gewenste resultaten niet alleen papier zijn, maar zich realiseren in de werkelijkheid.    

4. Overdracht in een familiale onderneming

Overdracht tussen generaties is voor een familiale onderneming steeds een kritisch kantelpunt. Het proces loopt grotendeels gelijkaardig dan in een M&A proces. Echter in een familiale onderneming spelen nog andere dynamieken:    

 • Rendement als aandeelhouder
 • Winstgevendheid en goed bestuur voor de onderneming
 • "Last but not least", harmonie in de familie

                   

Onze eigen ervaring leert ons dat deze 3 dynamieken in 50% van de familiale onderneming niet in evenwicht zijn en de overdracht behoorlijk vertragen of zelfs onmogelijk maken. Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken (familie charter - aandeelhoudersovereenkomst - werking Raad van Bestuur) vergemakkelijken de overdracht. Een familiale overdracht vergt niet alleen expertise maar ook een goede bemiddelingservaring. Vayo kan u beide bieden.    

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x